I gryningen den 24:e februari attackerade Ryssland grannlandet Ukraina.

Ett fullskaligt och oprovocerat anfallskrig.

Det finns oerhört mycket att berätta om. Det får fyllas på successivt.

Nu har kriget varat i ca 2 månader. En ny rysk vår-offensiv har precis inletts.

SCB har kommit med inflationssiffror från februari på 6,1%. Byggprisindikatorn i april landade på +10%. Det råder halvledarbrist och råvarubrist samt energibrist.

De rörliga bolånen har stigit med 60% från 1,5 till 2,5 sedan oktober.

Väntar med spänning på Riksbankens drag den 28:e April. Antagligen har vi lämnat lågräntemiljön för detta årtionde.

Sverige och Finland förbereder Natoansökan

Börsen är -15% i år och Moskvabörsen helt stängd. Det går inte att handla med Ryzzland pga sanktionerna.

Heroiam Slava!